Our Team

 Yangyang Yang, President  Master's Student in Integrated Design & Management

Yangyang Yang, President

Master's Student in Integrated Design & Management

 Fangzhou Xia  PhD Student in Mechanical Engineering

Fangzhou Xia

PhD Student in Mechanical Engineering

 Yijin Wei, Operations Chair  Master's Student in Computation for Design and Optimization

Yijin Wei, Operations Chair

Master's Student in Computation for Design and Optimization

 Yifeng Che, Publicity Chair  PhD Student in Nuclear Science & Engineering   

Yifeng Che, Publicity Chair

PhD Student in Nuclear Science & Engineering

  

 Xin "Cyrus" Huang, Publicity Chair  Master's Student in Aeronautics and Astronautics

Xin "Cyrus" Huang, Publicity Chair

Master's Student in Aeronautics and Astronautics

 Xingang Zhao, Financial Chair  PhD Student in Nuclear Science & Engineering

Xingang Zhao, Financial Chair

PhD Student in Nuclear Science & Engineering

 Lei Jin  Postdoc Fellow in Brain Science

Lei Jin

Postdoc Fellow in Brain Science

 Zeyu Peng  PhD Student in Political Science

Zeyu Peng

PhD Student in Political Science

  Chi Wang  PhD Student in Nuclear Engineering

Chi Wang

PhD Student in Nuclear Engineering

 Daiwei Yu  PhD Student in EECS  

Daiwei Yu

PhD Student in EECS

 

 Sijie Chen  Master's Student in Mechanical Engineering 

Sijie Chen

Master's Student in Mechanical Engineering 

 Zhijing Jin  Bachelor's Student in EECS 

Zhijing Jin

Bachelor's Student in EECS 

 Hongling Chen  Master's Student in Integrated Design & Management

Hongling Chen

Master's Student in Integrated Design & Management

 Di Jin  PhD Student in EECS 

Di Jin

PhD Student in EECS 

white.jpg
 

Former Team for Asian Career Fairs

 

Past members

Yixuan Hu, Yu Zhang, Haozhe Wang, Shun Zhang, Shanyi Xu, Xueshi Wang, Bo Jiang, Mo Deng, Yujia Wang, Zeyu Lu, Guolong Wang, Zhen Meng, Geran Zhang, Yiyao Qin, Wangke Wu, Ling Zhang, Leixin Ma, Illina Yang, Chu Chen, Lynn Xu

Kai PanDong GuanYang LiuBeipeng MuLu YangYi DingXiaoyuan RenChu MaHaizheng ZhangHelen XieZhuyun GuShuyue Liu, Renze WangChi ZhangDafu Zhang, Yanjia Liu, Yangying ZhuYi Huang, Sisi Ni, Yusheng Qi, Wen Sang, Anqi (Angel) Yang


 

Our Location

MIT is located on the north shore of the Charles River Basin in Cambridge, Massachusetts, USA. The campus is within 3 miles of two major interstate highways, less than 6 miles from a major international airport, and is accessible via public transportation. MIT is a 15–30 minute walk from downtown Boston (depending on the weather). MIT is a 30–40 minute walk from Harvard University (located just up the river from the MIT campus).

 

Massachusetts Institute of Technology

77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139,

United States

 


Mailing Address

Massachusetts Institute of Technology

Building NE46-614

Cambridge, MA, 02139

United States

 

Email

Feel free to contact us with any questions or suggestions. We will get back to you within 24 hours. 

mitacf2018@mit.edu