Our Team

 Xin "Cyrus" Huang  Master's Student in Aeronautics and Astronautics

Xin "Cyrus" Huang

Master's Student in Aeronautics and Astronautics

 Yifeng Che, Publicity Chair  PhD Student in Nuclear Science & Engineering

Yifeng Che, Publicity Chair

PhD Student in Nuclear Science & Engineering

 Lei Jin, Publiciy  Postdoc Fellow in Brain Science

Lei Jin, Publiciy

Postdoc Fellow in Brain Science

 Xingang Zhao, Financial Chair  PhD Student in Nuclear Science & Engineering

Xingang Zhao, Financial Chair

PhD Student in Nuclear Science & Engineering

 Fangzhou Xia, Operation Chair  PhD Student in Mechanical Engineering

Fangzhou Xia, Operation Chair

PhD Student in Mechanical Engineering

 Daiwei Yu, Operation Chair  PhD Student in EECS

Daiwei Yu, Operation Chair

PhD Student in EECS

 Yangyang Yang, Consultant  Master's Student in Integrated Design & Management

Yangyang Yang, Consultant

Master's Student in Integrated Design & Management

 Chi Wang  PhD Student in Nuclear Engineering

Chi Wang

PhD Student in Nuclear Engineering

 Yuening Zhang  PhD Student in EECS

Yuening Zhang

PhD Student in EECS

 Siyi Hu  Master Student in Mechanical Engineering

Siyi Hu

Master Student in Mechanical Engineering

 Mengjie Zheng  Visiting Student in EECS

Mengjie Zheng

Visiting Student in EECS

 Jason Liang  Researcher at Operation Research Center

Jason Liang

Researcher at Operation Research Center

 Xian Gao  Researcher at Brian and Cognitive Science

Xian Gao

Researcher at Brian and Cognitive Science

 Qi He  Student in Mechanical Engineering

Qi He

Student in Mechanical Engineering

 Yizhen Xie  Student in Master of Finance

Yizhen Xie

Student in Master of Finance

 Shiqing Liu  PhD Student in Civil Engineering

Shiqing Liu

PhD Student in Civil Engineering

 Ruowang Zhang  MIT Undergrad Class of 2020

Ruowang Zhang

MIT Undergrad Class of 2020

 Yang Zhong  PhD Student in Mechanical Engineering

Yang Zhong

PhD Student in Mechanical Engineering

 Chuan He  Scholar at MIT Sloan

Chuan He

Scholar at MIT Sloan

 Xiang Chen  PhD Student in Nuclear Science & Engineering

Xiang Chen

PhD Student in Nuclear Science & Engineering

 Xinyi (Cindy) Gu  MIT Undergrad Class of 2021

Xinyi (Cindy) Gu

MIT Undergrad Class of 2021

 Yuming Chen

Yuming Chen

 

Former Team for Asian Career Fairs

 

Past members

Yixuan Hu, Yu Zhang, Haozhe Wang, Shun Zhang, Shanyi Xu, Xueshi Wang, Bo Jiang, Mo Deng, Yujia Wang, Zeyu Lu, Guolong Wang, Zhen Meng, Geran Zhang, Yiyao Qin, Wangke Wu, Ling Zhang, Leixin Ma, Illina Yang, Chu Chen, Lynn Xu

Kai PanDong GuanYang LiuBeipeng MuLu YangYi DingXiaoyuan RenChu MaHaizheng ZhangHelen XieZhuyun GuShuyue Liu, Renze WangChi ZhangDafu Zhang, Yanjia Liu, Yangying ZhuYi Huang, Sisi Ni, Yusheng Qi, Wen Sang, Anqi (Angel) Yang


 

Our Location

MIT is located on the north shore of the Charles River Basin in Cambridge, Massachusetts, USA. The campus is within 3 miles of two major interstate highways, less than 6 miles from a major international airport, and is accessible via public transportation. MIT is a 15–30 minute walk from downtown Boston (depending on the weather). MIT is a 30–40 minute walk from Harvard University (located just up the river from the MIT campus).

 

Massachusetts Institute of Technology

77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139,

United States

 


Mailing Address

Massachusetts Institute of Technology

Building NE46-614

Cambridge, MA, 02139

United States

 

Email

Feel free to contact us with any questions or suggestions. We will get back to you within 24 hours. 

mitacf2018@mit.edu